Vi skaber rammerne
for en værdig alderdom

Ejendomme med hjertet

Exsos Development

Udvikling

Opførelse

Exsos Leasing & Sale

Udlejning & salg

Exsos udvikler, opfører, udlejer og sælger boliger til fremtidens ældre

Vores attraktive og spændende boformer og boligmiljøer skaber rammerne for en værdig alderdom.

Vi udbyder og implementerer de pleje- og byggekompetencer, som efterspørges af ældresektoren på tværs af landegrænser og plejesystemer.

I samarbejde med vores kunder skaber vi som aktiv produktudvikler og investor de bedste forudsætninger for de mennesker, der skal bo og arbejde i vores boliger.

Alle vores projekter er funderet i de kommende beboeres specifikke behov, karakteristika og økonomi, og driftsherrernes inddragelse i udviklingen danner grundlaget for de bygningsmæssige rammer og har stor indflydelse på planløsninger, materialer og funktionalitet.

Således sikrer vi trivsel, minimum vedligeholdelse og driftsomkostninger og er i stand til at give maksimal sikkerhed for både ældrecentrenes beboere, ansatte, driftsherrer, offentlige kasser, finansierende banker og os selv som investorer.

Exsos har mere end 30 års erfaring med at udvikle og investere i Europas ældresektor.

For mere information, kontakt os på

+45 75 81 42 11